Nabízené služby

ING. TOMÁŠ REJNA

● PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB    ● STUDIE    ● STAVEBNÍ POVOLENÍ    ● REALIZAČNÍ DOKMENTACE

Nabízím projekty:

·      Rodinných a bytových domů

· Ubytovacích zařízení

· Administrativních a obchodních budov

· Restaurací a stravovacích zařízení

· Škol, komerčních budov

· Průmyslových staveb atp.

 

Provádím projekty:

·      Novostaveb

· Rekonstrukcí

· Přístaveb, nástaveb

· Půdních vestaveb

· Zateplení objektů

 

Nabízím provedení:

·      architektonických studií

· 3D vizualizací

· projektů pro územní řízení

· projektů pro stavební řízení

· projektů pro výběr dodavatele

· projektů pro realizaci stavby

· dokumentací skutečného provedení stavby

 

 

Dále zajišťuji:

·      zaměření stávajícího stavu budovy

· zajištění potřebných průzkumů (radon, geologie, zaměření pozemku atp.)

· projednávání projektu s dotčenými orgány (hasiči, hygiena, památkáři atp.)

· zajištění vydání stavebního povolení či územního rozhodnutí

· autorský dozor po dobu stavby

 

Při své činnosti úzce spolupracuji se specialisty na statiku, zdravotní instalace, vytápění, elektroinstalace, slaboproud, vzduchotechniku, EZS, bazénové technologie, požární bezpečnost staveb, PENB apod. Zajišťuji koordinaci jednotlivých profesí.