Ing. Tomáš Rejna

Botičská 46, Kocanda

252 42 Jesenice u Prahy

tel. : 604 452 236

E-mail: t.rejna@seznam.cz

Kontakt

ING. TOMÁŠ REJNA

● PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB    ● STUDIE    ● STAVEBNÍ POVOLENÍ    ● REALIZAČNÍ DOKMENTACE